SMS Jokes Sayari Collection Site of Nepal
Hello Friend submit your unique sms jokes, sayari and win 10-100RS mobile recharge or eSewa Balance freely
SMS Categories
Like Us Facebook
Random SMS

शिक्षक: गृहकार्य किन नगरेको ?
शेरेको छोरो : बिजुली थिएन ।
शिक्षक: मैनबत्ति बाल्नुपर्दैन ?
शेरेको छोरो: सलाई थिएन ।
शिक्षक: किन ?
शेरेको छोरो: पुजा कोठामा राखेको थिएँ

शिक्षक: अनि ल्याए भैहाल्थ्यो नि !
शेरेको छोरो: नुहाएको थिईन ।
शिक्षक: किन ननुहाएको त ?
शेरेको छोरो: पानी थिएन ।
शिक्षक: अरे यार ! किन पानी थिएन त
नि ?
शेरेको छोरो: मोटर चलेको थिएन ।
शिक्षक: के भएर मोटर चलेन ?
शेरेको छोरो: तेरो खप्पर !!
साला गजनी को सन्तान
अघि बिजुली थिएन भनेको हैन
शेरेको छोरो Rocks शिक्षक Sucks

 Like SMS - Like: 156 - SMS Length: 1208
Facebook Twitter
Advertise Here
This place for your advertisement contact us for more info
Partners