SMS Jokes Sayari Collection Site of Nepal
Hello Friend submit your unique sms jokes, sayari and win 10-100RS mobile recharge or eSewa Balance freely
SMS Categories
Like Us Facebook
Random SMS

म माता लक्ष्मी सँग यि कुराहरु अशिश दियुन शान्ति, सक्ति, धन्सम्पति, स्वरुप, सैयम्, सदपन्, सफलता, सम्बृद्धि, कुशल सन्स्कार, राम्रो श्वासथ्य, सम्मान, बिद्या, र स्नेहा, हप्प्री तिहार २०७१

 Like SMS - Like: 106 - SMS Length: 471
Facebook Twitter
Advertise Here
This place for your advertisement contact us for more info
Partners